Μαθήματα που χρησιμοποιούν την Python για Όλους

Αυτή η σελίδα αντικατοπτρίζει διάφορα μαθήματα που χρησιμοποιούν αυτό το εγχειρίδιο σε όλο τον κόσμο. Η μετάφραση / προσαρμογή / επαναχρησιμοποίησή του ενθαρρύνεται, αφού το υλικό διατίθενται υπό άδεια Creative Commons.

Copyright Creative Commons Attribution 3.0 - Charles R. Severance