Εγκατάσταση της Python

Η πρώτη εργασία είναι να εκτελέσετε τα βήματα εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης της Python και του επεξεργαστή κειμένου.