Πρόσθετο Υλικό ΕΠΑΛ

Σε αυτήν την ενότητα, έχουν προστεθεί επιπλέον ασκήσεις για τους μαθητές της Γ ΕΠΑΛ. ΠΡΟΣΟΧΗ: τα βίντεο και το βιβλίο του Dr. Severance αναφέρονται στην Python 3 και υπάρχουν μικροδιαφορές με την Python 2.7 στην οποία εξετάζονται οι μαθητές των ΕΠΑΛ.