Οπτικοποίηση Δεδομένων

Σε αυτήν την ενότητα, μαθαίνουμε να συλλέγουμε δεδομένα από το δίκτυο, να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων και στη συνέχεια να διαβάζουμε τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων για να δημιουργήσουμε οπτικοποίηση των δεδομένων σε ένα προγράμματος περιήγησης.