Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στον τρόπο με τον οποίο η Python υποστηρίζει το μοτίβο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.