Χρήση Υπηρεσιών Ιστού

Οι υπηρεσίες ιστού επιτρέπουν σε ένα πρόγραμμα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε διαφορετικό διακομιστή.