Βάσεις Δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων μας δίνουν πολύ γρήγορη τυχαία πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Υπάρχει πολύ υλικό σε αυτό το κεφάλαιο καθώς μαθαίνουμε τη Δομημένη Γλώσσα Ερωτήματος (SQL).