Λεξικά

Οι δομές δεδομένων λεξικού μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε πολλαπλές τιμές σε ένα αντικείμενο και να αναζητήσουμε τις τιμές με το κλειδί τους.