Πλειάδες

Η πλειάδα είναι μια δομή δεδομένων της Python που μοιάζει με μια απλή και αποτελεσματική λίστα.