Αρχεία

Μαθαίνουμε πώς να ανοίγουμε αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας και να διαβάζουμε τα αρχεία αυτά, χρησιμοποιώντας την Python.