Συμβολοσειρές

Εξετάζουμε πώς η Python αποθηκεύει και χειρίζεται δεδομένα κειμένου χρησιμοποιώντας μεταβλητές και συναρτήσεις συμβολοσειράς.