Συναρτήσεις

Μια σύντομη ματιά στον τρόπο με τον οποίο η Python εφαρμόζει το μοτίβο προγραμματισμού «αποθήκευση και χρήση αργότερα».