Υπό Όρους Εκτέλεση - Δομή Επιλογής

Εξετάζουμε πώς η Python εκτελεί ορισμένες εντολές και παραλείπει άλλες.