Βρόχοι και Επαναλήψεις

Εξετάζουμε πώς η Python επαναλαμβάνει εντολές χρησιμοποιώντας δομές βρόχου/επανάληψης.