Γιατί να προγραμματίσω;

Μαθαίνουμε γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να μάθει να προγραμματίζει και βλέπουμε τα βασικά ζητήματα της εκμάθησης του προγραμματισμού.