Δικτυακά Προγράμματα

Ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα κινούνται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HTTP) και πώς γράφουμε προγράμματα για ανάγνωση δεδομένων από όλο το δίκτυο.