Κανονικές Εκφράσεις

Οι Κανονικές Εκφράσεις μας επιτρέπουν να αναζητούμε μοτίβα σε συμβολοσειρές και να εξάγουμε δεδομένα από συμβολοσειρές χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού κανονικής έκφρασης.